Geen Russische schepen bij Tall Ships Races 2022

Net als een groot deel van de wereld, is Stichting Harlingen Sail geschokt en bedroefd door wat er op dit moment in Oekraïne plaatsvindt. We wensen dat er snel een einde komt aan de vijandelijkheden en het geweld.

In het licht van deze gebeurtenissen, zijn we in gesprek geweest met Sail Training International en de andere gasthavens van de Tall Ships Races 2022. Na deze besprekingen hebben we unaniem besloten dat, gezien de huidige situatie, Russische schepen niet aan het evenement mogen deelnemen.

We hebben dit besluit met pijn in ons hart genomen, juist omdat de Tall Ships Races staan voor internationale vriendschap en verbinding. Maar we vinden het, gezien de daad van agressie in Oekraïne, zeer ongepast de Russische schepen in juli feestelijk te onthalen in Harlingen. Dat doen we graag met andere indrukwekkende schepen, die zich inmiddels in ruime mate hebben aangemeld.