Morgenster

De clipperbrik is in 1919 gebouwd als zeilende haringlogger en geïnspireerd op de Amerikaanse brikken. Het tallship is een vierkant getuigde tweemaster met een stalen romp. In de eerste jaren heeft ze gevaren onder de naam Vrouwe Maria. Ze is snel, wendbaar en onafhankelijk. Ze heeft dienst gedaan in de visserij en als radioschip. Sinds 2008 leeft ze haar tweede leven als zeilend opleidingsschip.

De Morgenster is onderdeel van Hollandse Helden. Dit zijn een zevental schepen die hun krachten hebben gebundeld met behulp van Sail Training Association Netherlands (STAN). De schepen gebruiken elkaars netwerk om meer bekendheid te geven aan de Nederlandse Tall Ships die wereldwijde reizen maken.

Aan boord varen tien vaste bemanningsleden en 36 trainees.

Ligplaats: Nieuwe Willemshaven

Laatst bekende positie