14 - 17
juli 2022

Nog

54

dagen

tall ships races harlingen

 

Rupel

De Rupel is gebouwd in de begin jaren ’90 om werkeloosheid tegen te gaan. In de Rupelstreek nam deze werkeloosheid fors toe en werden er talrijke scheepbouwers bedreigd met ontslag.

De VDAB, V.Z.W. en plaatselijke scheepsbouwers sloegen de armen inéén en startten het project op. Vijf jaar lang zijn werkzoekenden uit heel Vlaanderen bezig geweest met de bouw van de Rupel. Deze tweemaster is dan ook vanaf 1996 zeewaardig en staat symbool voor hoop, wilskracht en samenwerking.

Tegenwoordig is de Rupel eigendom van de  T-groep die er haar vlaggenschip van maakte. Deze groep stelt het schip ook regelmatig beschikbaar voor initiatieven met een sociaal karakter. In 2004 en 2012 hebben ze meegedaan aan de Tall Ships Races en ook dit jaar zijn ze erbij.

Laatst bekende positie