Rupel

Rupel staat symbool voor hoop, wilskracht en samenwerking. Dit tallship is in het begin van de jaren negentig gebouwd om de werkloosheid tegen te gaan. In de Rupelstreek in de provincie Antwerpen nam die snel toe en nog eens talloze scheepsbouwers hing ontslag boven het hoofd. Vijf jaar lang hebben werkzoekenden uit heel Vlaanderen aan het tallship gebouwd. Vanaf 1996 is deze tweemaster zeewaardig.

Ligplaats: Zuiderhaven

Laatst bekende positie